TYP 1, 5, 7

1 - Ściernice płaskie; 5 - Ściernice z jednostronnym wybraniem walcowym; 7 - Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym

image03

 

TYP 2, 37, 3701, 3703

2 - Ściernice pierścieniowe; 37 - Ściernice pierścieniowe z wkładkami gwintowymi; 3701 - Ściernice pierścieniowe z wkładkami gwintowymi, odsadzeniem i nacięciami; 3703 - Ściernice pierścieniowe z wkładkami gwintowymi i odsadzeniem; Ściernice typów 2 oraz 37, 3701 i 3703 przeznaczone są do szlifowania płaskich powierzchni metalowych, betonowych,

image05

 

TYP 4

4 - Ściernice dwustronnie ścięte; Ściernice typu 4 niezbrojone i zbrojone siatkami z włókna szklanego, dzięki swojej konstrukcji i wklęsłemu kształtowi stalowych kołnierzy oprawy ściernicy zabezpieczone są przed wysunięciem odłamków. Przeznaczone są do zgrubnego szlifowania stali, żeliwa, staliwa, aluminium, brązu itp. materiałów.

image04

 

TYP 6, 6001, 6002, 6003

6 - Ściernice garnkowe walcowe; 6001 - Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową; 6002 - Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową; 6003 - Ściernice garnkowe walcowe z wkładką gwintową;

image07

 

TYP 11, 1112, 1113, 1114

11 - Ściernice garnkowe stożkowe; 1112 - Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; 1113 - Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; 1114 - Ściernice garnkowe stożkowe z wkładką gwintową; Ściernice typu 11 produkowane są w różnych wariantach konstrukcyjnych: z otworem przelotowym, z wkładką gwintową w otworze, ze zbrojonym dnem.

image06

 

TYP 35, 3501, 3504

35 - Ściernice tarczowe; 3501 - Ściernice tarczowe z nacięciami; 3504 - Ściernice tarczowe z nacięciami jednostronnie odsadzone; Ściernice mocowane (klejone) do tarczy podtrzymującej przeznaczone do szlifowania płaskich powierzchni. Ściernice typu 3501 oraz typu 3504 przeznaczone typowo do s

image01

 

TYP 3502, 3503, 1102

3502 - Ściernice tarczowe z uchwytem szybkomocującym; 3503 - Ściernice tarczowe stożkowe z uchwytem szybkomocującym; 1102 - Ściernice garnkowe stożkowe z uchwytem szybkomocującym; Ściernice typu 3502, 3503 oraz typu 1102 przeznaczone są do szlifowania lastryko, betonu, kamienia, ceramiki itp., a także do regeneracji powierzchni w budownictwie i branży kamieniarskiej.

image00

 

Segmenty i osełki

Segmenty ścierne i osełki ze spoiwem żywicznym; Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, betonu, lastryka, kamieni.

image02