TYP 1, 2, 5, 7

1 - Ściernice płaskie; ; 2 - Ściernice pierścieniowe; ; 5 - Ściernice z jednostronnym wybraniem walcowym; 7 - Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym; Ściernice płaskie ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.

image03

 

TYP 6

6 - Ściernice garnkowe walcowe; Ściernice garnkowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania powierzchni płaskich i kształtowych. Pracują czołem. Najczęściej służą do szlifowania płaszczyzn i ostrzenia narzędzi skrawających, np. szlifowanie noży gilotynowych, noży krążkowych, ostrzenie frezów.

image05

 

TYP 11

11 - Ściernice garnkowe stożkowe; Ściernice garnkowe stożkowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania powierzchni płaskich i kształtowych. Pracują czołem. Najczęściej służą do ostrzenia narzędzi skrawających i do szlifowania płaszczyzn, np.: ostrzenie frezów, ostrzenia noży gilotynowych.

image04

 

TYP 12

12 - Ściernice talerzowe; Ściernice talerzowe ze spoiwem ceramicznym przeznaczone są do szlifowania i ostrzenia narzędzi skrawających, np.: frezów, rozwiertaków, pogłębiaczy.

image07

 

TYP 3801, 3802 i 2001, 101 i 301

3801 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej; 3802 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej; 2001 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej; 101 - Ściernice do obłuskiwaczy ziarna EKONOS; 301 - Ściernice do obłuskiwaczy ziarna EKONOS

image06

 

TYP 5210, 5211, 5220, 5230

5210 - Ściernice trzpieniowe walcowe; 5211 - Ściernice trzpieniowe walcowo-stożkowe; 5220 - Ściernice trzpieniowe stozkowe; 5230 - Ściernice trzpieniowe kuliste; Ściernice trzpieniowe przeznaczone są do precyzyjnego i zgrubnego szlifowania ręcznego.

image01

 

Segmenty

Segmenty ścierne ze spoiwem ceramicznym; Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, lastryka, kamieni.

image00

 

Osełki

Osełki ścierne ze spoiwem ceramicznym - TYP 90 i 54; Osełki ścierne przeznaczone są do ręcznego (90) bądź mechanicznego (54) gładzenia powierzchni, ostrzenia narzędzi, załamywania krawędzi, gratowania przedmiotów wykonanych ze stali, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, ceramiki, węglików spiekanych i innych.

image02